Partnerství

 

Generální partner, cena 145 000 Kč (bez DPH) - exklusivní pozice

Anketa má pouze jednoho generálního partnera.

Začátek spolupráce

 • Spojení jména a loga společnosti s názvem ankety
 • Logo v materiálech prezentujících anketu
 • Logo na pozici generálního partnera na www.fleetderby.cz
 • Banner v newsletterech propagující anketu
 • Logo generálního partnera na pozvánce
  (platí pouze v případě, že byla spolupráce dohodnuta před tiskem pozvánek)
 • Místo v odborné porotě hodnotící nominované flotilové vozy, produkty a služby

Testovací dny

 • Výstavní místo (prostor, stánek pro představení generálního partnera)
 • Představení generálního partnera moderátorem při zahájení akce
 • Prezentace (10 min. na verbální a technickou prezentaci připravenou partnerem)
 • Logo generálního partnera jako součást všech článků a avíz publikovaných při akci a na hlavním billboardu, který bude umístěn na testovacích dnech a slavnostním vyhlášení ankety
 • Možnost předání propagačních materiálů účastníkům testování

Shrnutí testovacích dní, galavečer

 • Logo v reportáži z akce v magazínu a na www.fleetderby.cz
 • Logo generálního partnera na 1. straně umístěné pod úvodním slovem šéfredaktora v 6. čísle magazínu Business Car, které bude vydáno k rekapitulaci celé ankety
 • Možnost rozhovoru, komerčního spotu max. 8s ve videu
 • 6 pozvánek na slavnostní vyhlášení výsledků ankety
 • Prezentace generálního partnera: rozhovor se zástupcem společnosti a zdarma 1/1 strany inzerce v magazínu Business Car

Hlavní partner, cena 95 000 Kč (bez DPH)

Začátek spolupráce

 • Logo v materiálech prezentujících anketu
 • Logo na pozici hlavního partnera na www.fleetderby.cz
 • Logo v newsletterech propagující anketu
 • Logo hlavního partnera na pozvánce
  (platí pouze v případě, že byla spolupráce dohodnuta před tiskem pozvánek)
 • Místo v odborné porotě hodnotící nominované flotilové vozy, produkty a služby

Testovací dny

 • Výstavní místo (prostor, stánek pro představení hlavního partnera)
 • Představení hlavního partnera moderátorem při zahájení akce
 • Prezentace (5 min. na verbální a technickou prezentaci připravených partnerem)
 • Logo hlavního partnera jako součást všech článků a avíz publikovaných při akci a na hlavním billboardu, který bude umístěn na testovacích dnech a slavnostním vyhlášení této akce
 • Možnost předání propagačních materiálů účastníkům testování

Shrnutí testovacích dní, galavečer

 • Logo v reportáži z akce v magazínu a na www.fleetderby.cz
 • 4 pozvánky na slavnostní vyhlášení výsledků ankety
 • Prezentace hlavního partnera: rozhovor se zástupcem společnosti a zdarma ½ strany inzerce v magazínu Business Car

 

Partner, cena 56 000 Kč (bez DPH)

Začátek spolupráce

 • Logo v materiálech prezentujících anketu
 • Logo na pozici partnera na www.fleetderby.cz
 • Logo v newsletterech propagující anketu
 • Logo partnera na pozvánce
  (platí pouze v případě, že byla spolupráce dohodnuta před tiskem pozvánek)
 • Místo v odborné porotě hodnotící nominované flotilové vozy, produkty a služby 

Testovací dny

 • Výstavní místo (prostor, stánek pro představení partnera)
 • Možnost předání propagačních materiálů všem zúčastněným
 • Logo na hlavním billboardu, který bude umístěn na testovacích dnech a slavnostním vyhlášení výsledků ankety
 • Představení partnera moderátorem při zahájení akce 

Shrnutí testovacích dní, galavečer

 • Umístění loga v reportáži z akce v magazínu a na www.fleetderby.cz
 • 2 pozvánky na slavnostní vyhlášení výsledků ankety
 • Prezentace partnera: rozhovor se zástupcem společnosti, max. 500 znaků